تبلیغات
شیخ معصومه - شاخص
تاریخ : شنبه 15 خرداد 1389 | 02:13 ب.ظ | نویسنده : شیخ معصومه
می گویند اگر می خواهید ببینید کسی آسمانی است یا زمینی، ببینید سخن او،خود  فرد را در نظر شما بزرگ می کند، یا خدا را.
و او چه آسمانی بود که در بزرگ ترین اتفاق تاریخِ سرزمینِ اسلامی مان، خدا را در نظرمان بزرگ کرد:
«ما می دانیم كه این انقلاب بزرگ كه دست جهانخواران و ستمگران را ازایران بزرگ كوتاه كرد، با تاییدات غیبی الهی پیروز گردید.»
و چه زیبا انگیزه و هدفی را که سزاوار دریافت تاییدات غیبی بود، بیان کرد:
«شك نباید كرد كه انقلاب اسلامی ایران از همه انقلاب ها جدا است: هم در پیدایش و هم در كیفیت مبارزه و هم درانگیزه انقلاب و قیام . و تردید نیست كه این یك تحفه الهی و هدیه غیبی بوده كه از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارتزده عنایت شده است.»
و انسان های بزرگ بر اساس تکلیف عمل می کنند:
«اینجانب كه نفسهای آخر عمر را می كشم به حسب وظیفه، شطری از آنچه درحفظ و بقای این ودیعه الهی دخالت دارد و شطری از موانع و خطرهایی كه آن را تهدید می كنند، برای نسل حاضر و نسلهای آینده عرض می كنم و توفیق وتایید همگان را از درگاه پروردگار عالمیان خواهانم.»


و چه زیبا باز یادآور شد که این انقلاب ارزش و اعتبار خود را از الهی که سزاوار پرستش است، دارد:
«بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است ؛ و رمزپیروزی را ملت می داند و نسلهای آینده در تاریخ خواهند خواند كه دو ركن اصلی آن : انگیزه الهی و مقصد عالی حكومت اسلامی ؛ و اجتماع ملت درسراسر كشور با وحدت كلمه برای همان انگیزه و مقصد.»
و پاسخ کسانی را که اسلام را از سیاست جدا می دانند، و فکر می کنند با این سخن که شما دنبال قدرتید می توانند ما را وادار به عقب نشینی کنند، این گونه داد:
«و اما طایفه دوم كه نقشه موذیانه دارند و اسلام را از حكومت و سیاست جدامی دانند. باید به این نادانان گفت كه قرآن كریم و سنت رسول الله - صلی الله علیه و آله – آن قدر كه در حكومت و سیاست احكام دارند در سایر چیزها ندارند؛ بلكه بسیار از احكام عبادی اسلام ، عبادی - سیاسی است كه غفلت از آن ها این مصیبت ها را به بار آورده. پیغمبر اسلام "ص " تشكیل حكومت داد مثل سایر حكومت های جهان لكن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی. و خلفای اول اسلامی حكومت های وسیع داشته اند و حكومت علی بن ابیطالب - علیه السلام - نیز با همان انگیزه ، به طور وسیع تر و گسترده تر از واضحات تاریخ است . و پس از آن به تدریج حكومت به اسم اسلام بوده؛ و اكنون نیز مدعیان حكومت اسلامی به پیروی از اسلام و رسول اكرم - صلی الله علیه و آله - بسیارند.»
و تنها انسان های بزرگ می توانند به گونه ای فکر کنند و عمل کنند و بنویسند، که فراتر از زمان و مکان بیندیشند و او این گونه بود، گویی هم اکنون در میان ماست و برخی سخنان را می شنود و پاسخ می گوید:
«و از همین قماش توطئه ها و شاید موذیانه تر، شایعه های وسیع در سطح كشور، و در شهرستان ها بیش تر، بر این كه جمهوری اسلامی هم كاری برای مردم انجام نداد. بیچاره مردم با آن شوق و شعف فداكاری كردند كه از رژیم ظالمانه طاغوت رهایی یابند، گرفتار یك رژیم بدتر شدند! مستكبران مستكبرتر ومستضعفان مستضعف تر شدند! زندان ها پر از جوانان كه امید آتیه كشور است می باشد و شكنجه ها از رژیم سابق بدتر و غیرانسانی تر است ! هر روز عده ای را اعدام می كنند به اسم اسلام ! و ای كاش اسم اسلام روی این جمهوری نمی گذاشتند! این زمان از زمان رضاخان و پسرش بدتر است ! مردم در رنج و زحمت و گرانی سرسام آور غوطه می خورند و سردمداران دارند این رژیم را به رژیمی كمونیستی هدایت می كنند! اموال مردم مصادره می شود و آزادی در هرچیز از ملت سلب شده ! و بسیاری دیگر از این قبیل امور كه با نقشه اجرا می شود.و دلیل آنكه نقشه و توطئه در كار است آنكه هرچند روز یك امر در هر گوشه وكنار و در هر كوی و برزن سر زبانها می افتد؛ در تاكسیها همین مطلب واحد و دراتوبوسها نیز همین و در اجتماعات چند نفره باز همین صحبت می شود؛ و یكی كه قدری كهنه شد یكی دیگر معروف می شود. و مع الاسف بعض روحانیون كه از حیله های شیطانی بیخبرند با تماس یكی - دو نفر از عوامل توطئه گمان می كنندمطلب همان است . و اساس مساله آن است كه بسیاری از آنان كه این مسائل رامی شنوند و باور می كنند اطلاع از وضع دنیا و انقلابهای جهان و حوادث بعد ازانقلاب و گرفتاریهای عظیم اجتناب ناپذیر آن ندارند - چنانچه اطلاع صحیح ازتحولاتی كه همه به سود اسلام است ندارند - و چشم بسته و بیخبر امثال این مطالب را شنیده و خود نیز با غفلت یا عمد به آنان پیوسته اند.»
و او سوالی را پیش روی اشکالتراشان گذارد که اگر با وجدان بیدار به آ ن بیندیشند، راه روشن را خواهند دید:
«و به حال این اسلام غریب كه پس از صدها سال ستمگری قلدرها وجهل توده ها امروز طفلی تازه پا و ولیده ای است محفوف به دشمنهای خارج وداخل ، رحم كنید. و شما اشكالتراشان به فكر بنشینید كه آیا بهتر نیست به جای سركوبی به اصلاح و كمك بكوشید؛ و به جای طرفداری از منافقان و ستمگران و سرمایه داران و محتكران بی انصاف از خدا بیخبر، طرفدار مظلومان وستمدیدگان و محرومان باشید؛ و به جای گروههای آشوبگر و تروریستهای مفسد و طرفداری غیرمستقیم از آنان ، توجهی به ترور شدگان از روحانیون مظلوم تا خدمتگزاران متعهد مظلوم داشته باشید؟»
و او شاخص ها را برای من و تو روشن کرد تا ببینیم:
«و اینجانب در اینجا یك وصیت به اشخاصی كه به انگیزه مختلف باجمهوری اسلامی مخالفت می كنند و به جوانان ، چه دختران و چه پسرانی كه مورد بهره برداری منافقان و منحرفان فرصت طلب و سودجو واقع شده اندمی نمایم ، كه بیطرفانه و با فكر آزاد به قضاوت بنشینید و تبلیغات آنان كه می خواهند جمهوری اسلامی ساقط شود و كیفیت عمل آنان و رفتارشان باتوده های محروم و گروهها و دولتهایی كه از آنان پشتیبانی كرده و می كنند وگروه ها و اشخاصی كه در داخل به آنان پیوسته و از آنان پشتیبانی می كنند واخلاق و رفتارشان در بین خود و هوادارانشان و تغییر موضع هایشان درپیشامدهای مختلف را، با دقت و بدون هوای نفس بررسی كنید، و مطالعه كنیدحالات آنان كه در این جمهوری اسلامی به دست منافقان و منحرفان شهیدشدند، و ارزیابی كنید بین آنان و دشمنانشان ؛ نوارهای این شهیدان تا حدی دردست و نوارهای مخالفان شاید در دست شماها باشد، ببینید كدام دسته طرفدارمحرومان و مظلومان جامعه هستند.»
و او حتی برای مسائل کنونی مان نیز، شاخص تعیین کرده است:
«وصیت اینجانب به آن طایفه از روحانیون و روحانی نماها كه با انگیزه های مختلف با جمهوری اسلامی و نهادهای آن مخالفت می كنند و وقت خود راوقف براندازی آن می نمایند و با مخالفان توطئه گر و بازیگران سیاسی كمك ، وگاهی به طوری كه نقل می شود با پولهای گزافی كه از سرمایه داران بیخبر از خدادریافت برای این مقصد می كنند كمك های كلان می نمایند، آن است كه شماها طرفی از این غلطكاری ها تاكنون نبسته و بعد از این هم گمان ندارم ببندید. بهتر آن است كه اگر برای دنیا به این عمل دست زده اید - و خداوند نخواهد گذاشت كه شما به مقصد شوم خود برسید - تا در توبه باز است از پیشگاه خداوند عذربخواهید و با ملت مستمند مظلوم هم صدا شوید و از جمهوری اسلامی كه بافداكاری های ملت به دست آمده حمایت كنید، كه خیر دنیا و آخرت در آن است .گرچه گمان ندارم كه موفق به توبه شوید.»
و کیست که بتواند این چنین آرام و مطمئن به دیدار خداوندی برود که تمام زندگی خود را تکلیف وار، بندگی او کرده است؟
«با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا ازخدمت خواهران و برادران مرخص ، و به سوی جایگاه ابدی سفر می كنم . و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم . و از خدای رحمان و رحیم می خواهم كه عذرم را در كوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد.»

پی نوشت: مطالبی که در میان « » گذاشته شده است، بخش هایی از وصیت نامه ی امام خمینی(ره) است، که امید است من و تو  تمام این وصیت نامه سیاسی-الهی را بارها و بارها بخوانیم و درس بگیریم و شاخص ها بشناسیم.
طبقه بندی: روزنوشت، اجتماعی،
برچسب ها: وصیت نامه الهی سیاسی امام خمینی، شاخص،

نمایش نظرات 1 تا 30

  • لوک پستیو
  • چاله
  • کارت شارژ همراه اول